Én forening - Én forretning

nf plus består i dag af to dele: Én forening og Én forretning. Vores strategi er, at tilbyde vore kunder og medlemmer de ydelser og produkter, som de måtte efterspørge. Det vi ikke selv har af kompetencer i huset til, har vi sikret, at vi kan tilbyde via samarbejdspartnere.

Læs mere om vores forretningsbetingelser her

Du kan også læse om vores persondatapolitik her

Du kan endelig læse om vores privatlivspolitik her

Vores cookie politik er enslydende med cookie bekendtgørelsen. 

For os er det vigtigt, at vi kan tilbyde vore kunder og medlemmer samme brede palette af rådgivningsydelser, som de store rådgivningshuse kan.

Vi har derfor i 2014 udvidet vores kompetencer i huset, og vi har indgået en række aftaler med unikke samarbejdspartnere, så vi nu kan tilbyde rådgivning inden for hele paletten:

Én forening – vi er til stede for hvert enkelt medlem

Foreningens primære opgave er at tale medlemmernes sag politisk. Det kan være svært som mindre landbrug og erhvervsdrivende, at markere sig og opnå indflydelse hos politikerne. I nf plus taler vi medlemmernes sag, og det har vi gjort siden etableringen af foreningen i 1916.

Vi er den direkte stemme og talerør, for små og mellemstore landbrug. Familielandbruget sætter sit selvstændige præg på de landspolitiske beslutninger. Familielandbruget er paraplyen over selvstændige
lokale og regionale foreninger, der er samlet på landsplan i Familielandbrugets egen sektion i Dansk Landbrug.

Som medlem i Familielandbruget har både mand og kone stemmeret ved valg til og i lokale og regionale foreninger.

Familielandbruget prioriterer deltids- og fritidslandbrugets sag højt. Det er en fleksibel arbejds- og livsform, hvor jobbet i byen kombineres med selvstændig virksomhed på landet. Det er direkte samfundskontakt, der giver nye impulser til foreningen og erhvervet.

Vi arbejder for at livet som landbruger og lønmodtager kan kombineres uden arbejdsmarkeds- og skattemæssige problemer.

Historien går længere end 100 år tilbage

Foreningen er mere end 100 år gammel og udspringer af Husmandsforeningerne i Vendsyssel, Han Herred og Himmerland, som blev fusioneret over i Familielandbruget i Aalborg Amts Familielandbrug, Fjerritslev Familielandbrug og Mors/Thy – Han Herred Familielandbrug. Der var og er behov for et politisk talerør for de mindre landbrug og deltidslandmænd, og der er behov for at tilbyde dem råd og vejledning i forhold til at drive landbrug.

Liv i landdistrikterne er en vigtig sag for os. Vi vil styrke de levevilkår, som beboerne i landdistrikterne bydes. Den reduktion i landbrugsstøtten, som følger med EU-reformerne, vil vi aktivt arbejde for at nyttiggøre i landdistrikterne. Bolandbrug og de mindre virksomheder er forudsætning for økonomi og befolkning i landdistrikterne.

Vi har øje for helheden. Vi arbejder for landbruget på regionalt og lokalt plan og benytter vores høringsret også her. Derudover giver foreningens aktive Familie- og Havebrugsudvalg medlemmerne adgang til mange oplevelser omkring familiens trivsel og fritidsinteresser.

Grundlaget er ordentlighed, respekt, indsigt og resultater, som er det, såvel forening som forretning bygger på og som nf plus sætter en ære i at tilbyde sine medlemmer og kunder.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Din revisor informerer

Anders Jakobsen

Telefon: +45 96 86 80 86
Mobil: +45 20 14 70 61
Mail: amj@nfplus.dk

Carsten Møjbæk

Telefon: +45 9686 8085
Mobil: +45 2021 7516
Mail: cm@nfplus.dk

Søren Simonsen

Telefon: +45 9686 8084
Mobil: +45 5144 1394
Mail: sls@nfplus.dk