Transport af farligt gods

Transporterer du dieselolie, benzin, ilt- og/eller gasflasker, gødning (N34), planteværns
midler, gasflasker, spraydåser eller andre faremærkede produkter med UN-nummer ad
offentlig vej og med registrerings pligtigt køretøj.

FÅ ET ADR kap. 1.3 UDDANNELSESBEVIS
I samarbejde med Arbejdsmiljø- og sikkerhedsrådgiver (ADR)
Jan Sølver Svendsen inviterer vi til kursus i Transport af farligt
gods.

SKAL DU HAVE ET ADR KURSUS KAP. 1.3?
Hvert år bliver maskinførere fra maskinstationer, entreprenører,
landmænd m.fl. kontrolleret af politiet, fordi de transporterer
farligt gods produkter uden dokumentation for uddannelse til at
måtte transportere farligt gods i små mængder.
Bødestørrelsen for at køre uden den lovpligtige ADR-uddannelse
er som udgangspunkt på 6.000-8.000 kr. til chaufføren og en
bøde til virksomheden på det dobbelte beløb. Undgå bøder ved at
deltage i et 3 timers kursus.
Dit ADR-bevis skal fornyes hvert 5. år.

HVAD ER TRANSPORT AF FARLIGT GODS
Farligt gods kan være flere forskellige ting. Hovedreglen er at
hvis det er let at sætte ild til, vil forurene meget i naturen eller
kan eksplodere er det farligt gods – fx dieselolie, benzin,
gasflasker, maling, spraydåser, sprøjtemidler og hånds

HVEM HENVENDER KURSET SIG TIL?
Kurset henvender sig til alle virksomheder, som transporterer
farligt gods under frimængden (ejere og medarbejdere), der
håndterer og transporterer farligt gods ad offentlig vej og med
registreringspligtigt køretøj. Det er ikke nødvendigt at have viden
farligt gods på forhånd.

ADR-KURSUS – KAPITEL 1,3 UNDER FRIMÆNGDEN
Kurset indeholder:
• Viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med
farligt gods.
• Sikker håndtering og optræden i nødsituation.
• Krav til afmærkning og dokumentation, herunder faresedler,
transportdokumenter, sikkerhedsinstruktioner, sikkerhedsudstyr og værnemidler
• Sikker håndtering af farligt gods i oplag m.v.

Date

tirs mar 2024
Expired!

Time

18:30

Location

nf plus
Juelstrupparken 10A, 9530 Støvring.

Organizer

nf plus
Phone
96 86 80 86
Email
ml@nfplus.dk