Nyhedsbrev FlexNyt uge 50

Så er årets sidste FlexNyt nr. 50 på gaden og du kan i denne uge læse om:

 

 • Import af kvæg frarådes kraftigt pga. bluetongue-udbrud i lande omkring os
 • Det skal du være opmærksom på, hvis du vil producentskifte plejegræs-arealer
 • Se de endelige tilskudssatser til grundbetaling og bio-ordninger i 2023
 • Landbrugsstyrelsen udbetaler landbrugsstøtte, men udbetalingsbrevene er forsinkede
 • Nye digitale jordbundskort
 • Forlænget ansøgningsrunde til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning 2023
 • Indberetning i Økologiskemaet – brug tastevejledningen!
 • Krav om registrering af heste i CHR (Det Centrale Husdyrbrugsregister)
 • Nye regler omkring overdragelse af orlov til nærtstående familiemedlemmer og sociale forældre
 • Slut med fuldspaltegulve i stalde med afkom af malkekvæg
 • Kursus i hoppeinseminering
 • Plantekongres 2024
 • Kvægkongres 2024