Så er FlexNyt nr. 44 på gaden

1. november 2023

Så er FlexNyt nr. 44 på gaden og du kan i denne uge læse om:

  • Nu udbetaler Landbrugsstyrelsen kompensation pga. tørke
  • Pleje af græs- og naturarealer: Du kan ikke længere tilskudsfodre uden dispensation
  • De anbefalede frøblandinger til græsmarker
  • Udegående dyr
  • Kontakt CHR (Afdelingen for det Centrale Husdyrbrugs Register)
  • Dæk din jord i køkkenhaven inden vinter
  • Tilskud til rydning af tilgroede arealer
  • Webinar om vandreservoirs til markvanding og kvælstoffjernelse

Vores samarbejdspartner BK NORD har vundet deres første arkitektkonkurrence. BK Nord var blevet prækvalificeret til en konkurrence i Rebild kommune til at designe og tegne en bæredygtig børnehave til 130 børn. Her var BK NORD indledningsvis blandt 11 arkitektvirksomheder, hvoraf tre gik videre. De tre der gik videre var bl.a. Atra arkitekter, som BK NORD er meget stolte over at have vundet over. At de kunne vinde denne type opgave er et klart resultat af deres strategi25, der har styrket deres kompetencer, brand og position.

BK NORD er i fuld gang med at markedsføre sig i landbrugssektoren og har lavet en ny portefølje mappe som kan ses i dette link:

Portefølje – BK NORD fremtidens landbrug