Årsregnskab

Få hjælp til årsregnskabet

Hvad enten du ejer en enkeltmandsvirksomhed eller ejer en lille eller mellemstor virksomhed, så kan vi hjælpe dig med at få styr på dit årsregnskab. Vi rådgiver landbrug samt alle slags virksomheder. Hvis blot du kan levere de nødvendige dokumenter, så klarer vi resten.

Vi har mere end 30 års erfaring inden for erhvervet, og vi har derfor megen erfaring med mange forskellige typer virksomheder. Når du benytter dig af en revisor til at få styr på årsregnskabet, hjælper vi dig med at få et overblik over din økonomi, og du opdager måske nogle steder, hvor der kan optimeres og i sidste ende spares, så du får skabt en bedre bundlinje. Kontakt os, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få udfyldt årsregnskabet korrekt for din virksomhed.

Hvornår skal du ikke lave årsregnskab

Som udgangspunkt er det bestemt ved lov, at alle virksomheder skal indberette et årsregnskab én gang om året. Dog er det nogle virksomheder, der kan fritages fra den obligatoriske indberetning af årsregnskab. Din virksomhed er ikke forpligtet til at udarbejde og fremvise et årsregnskab, hvis:
  • det er en enkeltmandsvirksomhed
  • virksomheden er under konkurs
  • balancesummen i virksomheden er på under 4 mio. kr.
  • virksomheden i gennemsnit har under 12 ansatte på fuld tid i regnskabsåret
  • nettoomsætningen i virksomheden er på under 8 mio. kr.
(dette er kun nogle af kriterierne, du kan se alle kriterierne for fritagelse for årsregnskab her) Et årsregnskab skal indberettes senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb, hvilket giver en virksomhed lidt tid til at få styr på regnskaberne, inden årsregnskabet skal udarbejdes.

Det er lovpligtigt at udarbejde et årsregnskab hvert år

Det er lovpligtigt, at virksomheder udarbejder et årsregnskab én gang om året. I årsregnskabet redegøres der for virksomhedens økonomiske status, det er nemlig vigtigt at have styr på virksomhedens økonomi og have et overblik over den, så du kan opdage eventuelle fejl og mangler. Årsregnskabet giver et overblik over virksomhedens formue, indtægter og udgifter. Årsregnskabet skal bruges, når både overskud og underskud skal indberettes til SKAT. Når det er tid til at udarbejde et årsregnskab, anbefaler vi, at du benytter en professionel revisor. Hermed er du sikret, at årsregnskabet bliver udfyldt korrekt og med alle de komponenter, der skal være deri. En god idé er, at der løbende bliver bogført med hensyn til virksomhedens indtægter og udgifter – så er det også nemmere og hurtigere at få udarbejdet et årsregnskab, hvis der løbende er blevet noteret, når der er kommet penge ind og ud af virksomheden.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Din revisor informerer

Vi holder ferielukket uge 29 & 30.

Ved presserende spørgsmål
kan Kurt Jørgensen kontaktes
på 40 27 06 41.