Nyheder

Transport af farligt gods

Transporterer du dieselolie, benzin, ilt- og/eller gasflasker, gødning (N34), planteværnsmidler, gasflasker, spraydåser eller andre faremærkede produkter med UN-nummer ad offentlig

Sprøjteopdateringskursus

Sprøjteopfølgningskurserne skal følges hvert 4. år for at holde sprøjtecertifikatet eller beviset gyldigt. Du mister det ikke – lige så