Skatte-Eksperterne
 


Vi rådgiver i skattesager og fører klagesager mod SKAT.

Der føres sager for både privatpersoner, erhvervsdrivende og selskaber. Ingen sag er for stor eller for lille.

Klagesager mod SKAT kan vi i mange tilfælde føre uden væsentlige omkostninger for dig.

Ring og få en uforpligtender samtale om din sag.
 

Kontakt Michael Guldbæk Karlsen på 96 86 80 77 / 23 43 79 52, mgk@nfplus.dk
  

Michael er uddannet Cand.merc.jur i 1996 og har arbejdet med skatteret lige siden. Igennem mange år har han undervist som ekstern lektor på Aalborg Universitet og har i den forbindelse været med til at uddanne mange jurister, erhvervsjurister og revisorer. Michael har også undervist på skatterevisoruddannelsen og er ligeledes tilknyttet UCN som speciale vejleder.
 
Michael har arbejdet med klagesager i mange år og har været leder af forskellige juridiske afdelinger i SKAT. Han kender systemet indefra og al den viden kommer nu vores kunder til gode.
 
Det kan altid betale sig at få din sag vurderet og få et forslag til en løsning.
 

Niels Jørgen Villadsen 

Niels Jørgen er offentlig godkendt revisor og desuden partner i nf plus revision godkendt revisionsanpartsselskab ApS. Her serviceres blandt andet de kunder i nf plus, der efter lovgivningen er underlagt revisionspligt.

Niels Jørgen har gennem mange år drevet selvstændig revisionsvirksomhed i eget navn.

Niels Jørgen arbejder med skat generelt og er især specialiseret på selskabsbeskatningsområdet, omstrukturering og generationsskifte.
 

Jette Kejser


 

Jette er uddannet HD-R og har arbejdet med skatteregnskaber i mange år.

Jette arbejder med skatteoptimering i bred forstand og især i relation til virksomhedsskatteordningen, kapitalafkastordningen og ejendomsavance beregning.