Kan staldanlægget levere varen - BK NORD 
v/ bygningskonsulent Robert Pedersen, BK NORD A/S,     
 
Giver staldanlægget grundlaget for den forventede mælkeproduktion eller er der behov for investeringer? Disse spørgsmål gælder ikke mindst ved køb af en ejendom.
 
Lav en pladsberegning
Det er vigtigt, at hele besætningen kan være der med de forudsætninger, man planlægger efter (bl.a. udskiftningsprocent, andel kviekalve m.m.). Der skal være én sengebås pr ko, som krævet i ”Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg”, men der skal også være plads til de forskellige holdstørrelser, man gerne vil opstalde (bl.a. nykælvere, aflastning, golde, højdrægtige goldkøer og evt. 1.kalvs).
En pladsberegning er et godt redskab til at få et overblik over, hvor mange pladser, der er behov for med de forudsætninger, man forventer at ville producere med fremover. Mulighed for fleksible holdstørrelser skal også huskes.
 
Er staldanlægget rationelt indrettet?
Der er rigtig god økonomi i et velindrettet staldanlæg, hvor arbejdsforbruget er lavt. Det skal være rationelt at passe dyrene optimalt, så man opnår de bedste produktionsresultater, også i fremtiden.
F.eks. vil en god løsning omkring fraseparering af køer til behandling (inseminering, drægtighedsundersøgelse, klovbeskæring m.m.) spare meget arbejde i det daglige.
Rationelle muligheder for at fodre med den optimale foderration til alle dyregrupper (malkende - evt. holdopdelt, golde, højdrægtige goldkøer, afgoldere og nykælvere) er vigtigt og bliver nok mere vigtige i fremtiden. Foderudgifterne er de største udgifter og derfor påvirker dette økonomien meget, men arbejdsforbrug ved fodring og mulighed for højere ydelse påvirker også meget.
Flytning af dyrene er vigtig i forhold til arbejdsforbruget, f.eks. at kalvene flyttes en fastsat (uge)dag og ikke når den næste nyfødte kalv skal have en plads. Herved kan der flyttes i hold og det er nemmere at muge og rengøre, samt sikre, at der ikke sker et brud på smittebeskyttelsen. Det er uheldigt, hvis man f.eks. ikke fik flammebehandlet en enkeltboks imod coccidiose inden den næste nyfødte kalv skal bruge boksen.  
I de fleste staldanlæg kan man godt passe dyrene optimalt, men det kan kræve meget arbejde. Så bliver det en afvejning af arbejdsindsatsen i forhold til produktionsresultaterne og det går ud over produktionsresultaterne i længden.
 
Glem ikke dyrevelfærden.
Skal dyrene levere nogle gode produktionsresultater, så skal dyrene have gode forhold. Kokomforten skal være god. Det drejer sig bl.a. om sengene, så dyrene nemt kan lægge sig /rejse sig. Og lejet skal være tørt og blødt. Der er rigtig mange kostalde, hvor der er et stort behov for bedre lejer - helst et løst lejemateriale, hvis det er muligt. Glem ikke kotrafikkens betydning for kokomforten.
 
Husk at se på ønskerne til fremtiden
Når vi tænker på staldanlægget, så skal vi huske at tænke på de produktionsresultater, som vi vil have i fremtiden. Man må forvente, det er noget højere end nu. Ser vi tilbage, så har der typisk været en produktionsstigning fra et staldanlæg på 25 % på bare 5-10 år - det er faktisk meget!
Jeg hjælper gerne med at gå staldanlægget igennem for at afklare, hvilke investeringer, der er nødvendige for at der er plads til den forventede og ofte budgetterede produktion.
Det er yderst sjældent, at et staldanlæg indeholder alle de forhold, der skal til for at få en optimal produktion. I de fleste staldanlæg er der behov for tilpasninger/investeringer. Det kan være i kælvningsforhold, goldkoopstaldning eller kalveopstaldning, samt bedre dyrevelfærd og også ofte i bedre logistik pga. et for højt arbejdstidsforbrug. Ved køb af en ejendom er det oplagt at have dette overblik omkring nødvendige investeringer inden man skriver under.
 

Tilbage til oversigten