Famillielandbruget vender tilbage.


Familielandbruget vender tilbage til Mors - Thy 

Sidste år nedlagde Mors/Thy familielandbrug sig selv, men nu vender familielandbruget tilbage til området. To af bestyrelsesmedlemmerne i Mors/Thy er efterfølgende blevet valgt ind i bestyrelsen i Nordjysk Familielandbrug (nf plus). Det er på den baggrund, at familielandbruget nu vender tilbage.

Nordjysk Familielandbrug (nf plus) består af en række lokaludvalg, herunder lokaludvalget i Han Herred fortæller Anders Peter Ravn Jensen fra Vesløs, der er formand i lokaludvalget. Mors/Thy og Han Herred har tidligere arbejdet sammen på familielandbrugets område. Bestyrelsen i Nordjysk Familielandbrug har derfor besluttet at udvide det geografiske område til også at dække Mors/Thy. De to tidligere bestyrelsesmedlemmer fra Mors/Thy familielandbrug, der nu er valgt ind i Nordjysk Familielandbrug er også tilknyttet Lokaludvalg Han Herred. De to blev valgt ind i bestyrelsen med overvældende flertal fortæller Anders Peter Ravn Jensen.

Bente Dahl Andersen fra Nykøbing Mors er en af de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. Vi er blevet taget utroligt godt imod i Nordjysk Familielandbrug (nf plus) fortæller Bente Dahl Andersen. Vi har gennemført bestyrelsesuddannelsen og har i den forbindelse været på Axelborg og Seges mm. Det glæder mig at familielandbruget nu er tilbage i Mors/Thy området fortæller hun.

Formand i Nordjysk Familielandbrug Kurt Jørgensen fra Brønderslev fortæller, at familielandbruget var lige ved at miste en plads i Primærbestyrelsen i Landbrug og Fødevarer som følge af lukningen af Mors/Thy Familielandbrug. Når en mindre landmand vælger at organisere sig et andet sted end familielandbruget, kan det i visse sammenhænge være i direkte modstrid med landmandens egne interesser. Hvis de mindre landbrug skal have en fremtid, hvilket vi tror på, er det vigtigt at man står sammen og sikre denne udvikling fortæller Kurt Jørgensen.

Man skal huske på, at 2/3 af alle landmænd er deltidslandmænd. Af den resterende andel på 1/3 fuldtidslandmænd udgør de mindre brug også en pæn sum. I familielandbruget arbejder vi om noget for at tilgodese disse deltidslandmænds/mindre fuldtidslandmands forhold.
Kontingentet for at være medlem af familielandbruget er nærmest et symbolsk beløb sammenlignet med andre fagforeninger i landet, fortæller Kurt Jørgensen. Hvis man er gift omfatter medlemskabet i familielandbruget tillige ægtefællen, hvilket ikke er tilfældet i landboforeningerne. I denne situation vil det altid være billigste at være medlem af familielandbruget. Samtidig sikre man at der arbejdes for den lille landmand, således fremtiden ikke kun bliver, at de store ”godser” opkøber de små naboer, tilføjer Kurt Jørgensen.

I finansloven for 2019 er der indarbejdet den såkaldte pantebrevsmodel. Denne model er opfundet af familielandbruget og vil i fremtiden lette generationsskifte af de mindre landbrug. I 2018 var familielandbruget med til at sikre, at den såkaldte bondegårdsregel fortsat finder anvendelse på ejendomsskatteområdet i fremtiden. Hvis ikke dette var blevet sikret, ville ejendomsskatten være steget 3-4 gange for landmændene - også de mindre.

Familielandbruget levere således løbende økonomiske resultater, der kan aflæses direkte på bundlinjen ved den enkelte landmand. Resultater der til fulde kan finansiere et medlemskab af familielandbruget, afslutter Kurt Jørgensen.     

  
     
 

Tilbage til oversigten