Kursus Transport af farligt gods

Nyt fra Planteavlskontoret

Transport af farligt gods

I forbindelse med de nye regler om transport af landbrugskemi mm. skal man have et kursus i transport af farligt gods.

Kurset henvender sig til ejere og medarbejdere, som håndterer pesticider, transport af dieselolie til maskiner i marken mm.

Kurset er lovpligtigt.
Nf plus afholder et eller flere af disse kurser efter behov. Kurset varer 3 ½ time med start kl. 13.00. Pris inkl. kaffe og materialer kr. 495,- plus moms.

Datoer kommer senere. Interesserede kan henvende sig til planteavlskontoret

Anders M. Jakobsen
9686 8086

Tilbage til oversigten