Biavlsprogram 2020 - 2022

Honningbiers Sundhed

Biavlsprogram 2020-2022

Har til formål at forbedre mulighederne for at producere og afsætte danske biavlsprodukter. Under programmet kan du søge tilskud til fx anvendt forskning, faglig bistand og produktforbedringer. Nyt i det kommende program er, at der prioriteres projekter, der vil reducere honningbiers dødelighed samt projekter, der vil øge produktionsværdien af biavlsprodukter.

Ansøgningsrunden er åben fra 1. november 2018 til 7. januar 2019. Puljen bliver lagt endelig fast med finansloven 2019.

Hvad kan jeg søge tilskud til?

Du kan søge om tilskud til forskellige indsatser, for eksempel:

  • Faglig bistand til biavlere og biavlerorganisationer
  • Bekæmpelse af skadegørere og bisygdomme, særlig varroasyge
  • Flytning af bistader
  • Projekter til at støtte genoprettelse af bibestandene i EU
  • Gennemføre programmer for anvendt forskning vedrørende biavl og biavlsprodukter
  • Forbedring af produktkvaliteten

Læs nærmere i bekendtgørelsen for Biavlsprogram 2020-2022

 

Tilbage til oversigten