Våde græs arealer

Har du ikke kunnet slå dit græs eller brak pga regnen?

Man kan nu påberåbe sig ”force majeure”, dvs. at hvis man ikke har kunnet slå sit græs- eller brakareal senest den 15 september 2017 pga våde arealer kan man senest den 6 oktober påberåbe sig "force majeure". Det gælder også for arealer der ikke er afgræsset tilstrækkeligt!

For visse tilskud til ”Pleje af græs- og naturarealer” er deadline den 21 september, dette gælder ældre tilsagn, dvs tilsagn fra 2014 eller tidligere. Ansøgningen om "force majeure" skal indsendes og det skal begrundes hvorfor situationen i år er usædvanlig i forhold til tidligere år.

Hvad sker med støtten?
Hvis ansøgningen om "force majeure" opfyldes:
Grundbetaling og grøn støtte: du vil få udbetalt din støtte for 2017 selv om du ikke har slået arealet.

Økologisk tilskud eller Pleje af græs- og naturarealer: årets tilskud mistes men du beholder dit tilsagn og ingen krav om tilbagebetaling for tidligere år.Hvis der ikke er tale om force majeure skal arealerne trækkes ud af din EU-ansøgning.
Læs hele regelsættet her:

"force majeure"

Spørgsmål?
Ring og få en snak med os om hvad du evt. skal gøre!
VH planteavlsrådgivningen i nf plus
 
 

Tilbage til oversigten