Bekæmpelse af mulvarper og mosegrise

 

Giftkursus i bekæmpelse af mulvarpe og mosegrise med fosforbrinteudviklende midler.

Afholdes af Aarhus universitet - Institut for agroøkologi

 

Institut for Agroøkologi afholder i februar og marts måned 2018 det obligatoriske kursus for personer, der skal erhverve og anvende midler i fareklasse "meget giftig" til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise, hvilket vil sige fosforbrinteudviklende pellets, der nedlægges i dyrenes gangsystemer. Kurset er udelukkende for personer og deres eventuelle ansatte, der erhvervsmæssigt udfører bekæmpelse i egen bedrift eller erhvervsmæssigt udfører bekæmpelse for andre, foruden ansatte hos forhandlere.

 

Se vedhæftet pdf fil. for yderlige oplysninger og tilmelding. 
 

Tilbage til oversigten