Generalforsamling i nf plus

Indkaldelse til
17. ordinære generalforsamling i nf plus                          
 
Onsdag den 12. august 2020 kl. 19.30 i Brovst Sports- og Kulturcenter, Damengvej 2, 9460 Brovst.
 
Vi indbyder hermed alle vore medlemmer og deres ægtefælle/samlever til at deltage i nf plus’ 17. ordinære generalforsamling.
 
Ifølge foreningens vedtægter skal generalforsamlingen afholdes på skift mellem nord for Limfjorden og syd for Limfjorden Generalforsamlingen 2019 blev afholdt syd for Limfjorden på Kimbrerkroen, markedsvej 8, 9600 Aars.

Vi håber, at rigtig mange af vore medlemmer vil deltage og dermed udøve indflydelse på foreningens virke fremover, både lokalt og i større sammenhænge.
Deltagelse i generalforsamlingen er betinget af, at medlemskontingentet for 2020 er betalt.
 
Ud over generalforsamlingen vil:
 
  • En central placeret person fra L&F vil komme med et aktuelt indlæg.
 
Både A og B medlemmer har stemmeret samt ægtefælle eller samlever.
 
Spisning
Aftenen indledes med fællesspisning og hyggeligt samvær kl. 18.30, hvor foreningen er vært.
Vi vil gerne have tilmelding til spisningen senest torsdag den 6. august tlf. 7013 2800 eller info@nfplus.dk
Vi håber du /I har lyst til og mulighed for at deltage, mød op - og få en fornøjelig aften med gode venner, naboer og kollegaer.

Med venlig hilsen
 
Kurt Jørgensen
 
 

Tilbage til oversigten