Kursus i transport af farligt Gods

Transporterer du dieselolie, benzin, ilt- eller gasflasker, gødning, bekæmpelsesmidler eller andre faremærkede produkter med UN nummer ad offentlig vej og med registreringspligtigt køretøj, skal du have et ADR kap 1.3 kursus.

Kurset henvender sig til virksomheder, maskinstationer, entreprenører, landmænd (ejere og medarbejdere), der håndterer og transporterer farligt gods ad offentlig vej og med registreringspligtigt køretøj. Der kræves ikke viden om farligt gods.

Kursus indhold:
  • Viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med transport af farligt gods
  • Sikker håndtering og optræden i nødsituation: Krav til afmærkning og dokumentation, herunder faresedler, transportdokumenter, sikkerhedsinstruktioner, sikkerhedsudstyr og værnemidler
  • Sikker håndtering af farligt gods ved afhentning i foderstof og opbevaring m.v.
Kurset afholdes hos nf plus, Juelstrupparken 10A, 9530 Støvring
Tirsdag den 29. oktober kl. 19.00 - 21.30

Pris: kr. 620,- + moms inkl. materialer, kursusbevis og kaffe.

Kontakt og tilmelding: Anders M. Jakobsen 9686 8086, amj@nfplus.dk 
Tilmelding senest 23. oktober 2019

 

Tilbage til oversigten