Kurset afholdes hos nf plus, Juelstrupparken 10A, 9530 Støvring, tirsdag den 5. november kl. 8.30 - 16.00. Pris: Deitagergebyr kr. 124,-, Kursusmateriale + forplejning kr. 675,-. Kurset afholdes som AMU-kursus (kursus nr. 40837) i samarbejde med Nordjyllands Landbrugsskole. Tilmelding: Anders M. Jakobsen 9686 8086

Temadag om naturpleje

 
 
 
 
Målet med temadagen er at give dig overblik over reglerne for tilskud til ordningen ”Pleje af græs- og naturarealer”. Hør om de nye ændringer i reglerne og få tips til, hvordan du undgår faldgruber. Få ny viden om effekten af naturpleje og del erfaringer med andre naturplejere. Om eftermiddagen tager vi på ekskursion, hvor vi besøger forskellige naturarealer. Her ser vi på naturen og snakker om, hvor og hvordan indsats for biodiversiteten kan optimeres, og vi ser på, hvordan tilskudsreglerne fungerer i praksis.
 

Tid og sted
4. september 2019, kl. 9.15-16.00
 
Himmerlandsfondens Kursus & Feriecenter
Strandvejen 83
9460 Brovst
 
Eftermiddagen arrangeres i samarbejde med nf plus.
 
Målgruppe
Temadagen henvender sig til landmænd med særlig interesse for naturpleje. Andre med interesse for emnet er også meget velkomne, dog vil pladserne først og fremmest gå til naturplejere.
 
Efter temadagen har du:
 • bedre kendskab til reglerne for tilskud
under ordningen ”Pleje af græs- og naturarealer”
 • bedre kendskab til sammenhængen mellem ordningen ”Pleje af græs- og naturarealer” og Grundbetaling
 • et godt overblik over de vigtigste tilskudsregler i plejegræsordningen med fokus på at undgå fejl
 • større motivation og tryghed ved at søge tilskud til naturpleje
 • bedre forståelse for at tage hensyn til særlige arter (biodiversitet) og værdien af en ekstensiv naturpleje på forskellige typer af arealer
 • fået inspirerende erfaringsudveksling med andre naturplejere
   
Indhold og metode
Du bliver introduceret til emnerne om naturpleje ved:
 • Faglige oplæg
 • Diskussioner og erfaringsudveksling mellem naturplejere, lokale rådgivere og kommunale naturmedarbejdere
 • Ekskursion til naturarealer
 
En repræsentant fra Landbrugsstyrelsen deltager i dagens program.
 
Pris
Det er gratis at deltage. Der er fuld forplejning i løbet af dagen. Dagen er finansieret af Landbrugsstyrelsen.

Tilmelding foregår via følgende link:
https://www.tilmeld.dk/Temadagnaturplejenfplus eller

Merethe Egelund Olsen, Seges Akademi, Mail: meo@seges.dk
Tlf.:87 40 54 50
 

Tilbage til oversigten