Pas godt på bierne

Flere af de vilde bier har det svært. Der er brug for en fælles indsats, så udviklingen bliver vendt. Som landmand kan du være med til at gøre en indsats for bierne. Både store og små tiltag hjælper, helt enkle tiltag kan gøre en forskel.

 10 gode bivenlige anbefalinger til dit landbrug


 
 
 

Nordjydsk Landboauktion & eksportstalde


Auktionen afholdes hver anden fredag i de ulige uger.  
Du finder os på adressen:
Elbjergvej 49, 9610 Nørager
Tlf: 98 62 34 00

 


 

 

Der afholdes kursus i kørsel med farlig gods

d. 20 November 2018
Tilmelding Anders Jakobsen


+45 9686 8086

 

Nordjysk Indkøbsforening

Vi hjælper med finansiering af traktorer og andre maskiner. På landbrugsejendomme og øvrige virksomheder i landdistrikterne.
Kontakt Driftsleder Carsten Møjbæk
Telefon +45 9686 8085
Hent ansøgnings skema her


 

 

Nye vådområder

Inden år 2021 skal der etableres 13.000 hektar nye vådområder. 

Landbrug & Fødevarer bifalder storstilet vådområdeplan.

Læs mere under nyheder
 

 


 

Landbrug /
Deltidslandbrug

RÅDGIVNING MED INDSIGT
– vi tilbyder helhedsorienteret og tværfaglig rådgivning,med fokus på dine individuelle behov.

Forening

VI ER DER FOR DIG
– vi varetager dine interesser, både ift. de politiske og erhvervsmæssige opgaver. Vi har en fælles MISSION.

Byerhverv/
Servicevirksomheder

GØR DET DU ER BEDST TIL
- vi tilbyder en lang række service- og rådgivningsydelser til dig og DIN virksomhed.

 
Kursus tilbud - Sprøjtecertifikat

Sprøjte opdaterings kursus

Læs mere
Jordprøver

Jordprøver for at sikre afgrødens vækst.

Læs mere

Tilmeld nyhedsbrev