Pas godt på bierne

Flere af de vilde bier har det svært. Der er brug for en fælles indsats, så udviklingen bliver vendt. Som landmand kan du være med til at gøre en indsats for bierne. Både store og små tiltag hjælper, helt enkle tiltag kan gøre en forskel.

 10 gode bivenlige anbefalinger til dit landbrug


 
 

 

Nye vådområder

Inden år 2021 skal der etableres 13.000 hektar nye vådområder. 

Landbrug & Fødevarer bifalder storstilet vådområdeplan.

Læs mere under nyheder
 

 


 

Landbrug /
Deltidslandbrug

RÅDGIVNING MED INDSIGT
– vi tilbyder helhedsorienteret og tværfaglig rådgivning,med fokus på dine individuelle behov.

Forening

VI ER DER FOR DIG
– vi varetager dine interesser, både ift. de politiske og erhvervsmæssige opgaver. Vi har en fælles MISSION.

Byerhverv/
Servicevirksomheder

GØR DET DU ER BEDST TIL
- vi tilbyder en lang række service- og rådgivningsydelser til dig og DIN virksomhed.

 

Bliv medlem af familielandbruget


2/3 af alle landmænd hører til her – nemlig deltidslandmanden og den mindre fuldtidslandmand.Vidste du, at familielandbruget medvirkede til at hindre en mangedobling af ejendomsskatterne i 2018?
 
Vidste du, at familielandbruget medvirkede til at få indført avancebeskatningsregler, der kan betale 500 års medlemskab af familielandbruget for gennemsnitsmedlemmet?De fordele kommer også dig til gode, men vi opnår dem kun ved at stå sammen.
 

Læs mere om de kontante medlemsfordele for aktive medlemmer her: https://lf.dk/for-medlemmer/kontante-medlemsfordele 

Når du udfylder blanketten til højre, vil du blive kontaktet, så du kan høre mere om medlemskabet.

BlanketTest dine afgrøder for Mangan mangel

Mangan mangel kan påvises ved test. Få resultatet med det samme.

Læs mere
Frister for ansøgning af miljøstøtteordninger og økologi

Ansøgningsfrister MVJ mm.

Læs mere

Tilmeld nyhedsbrev