Pas godt på bierne

Flere af de vilde bier har det svært. Der er brug for en fælles indsats, så udviklingen bliver vendt. Som landmand kan du være med til at gøre en indsats for bierne. Både store og små tiltag hjælper, helt enkle tiltag kan gøre en forskel.

 10 gode bivenlige anbefalinger til dit landbrug


 
 
 

Nordjydsk Landboauktion & eksportstalde


Auktionen afholdes hver anden fredag i de ulige uger.  
Du finder os på adressen:
Elbjergvej 49, 9610 Nørager
Tlf: 98 62 34 00

 


 


Julegaver til ansatte

Grænsen for den skattefrie julegave er ligesom sidste år 800 kr. inklusive moms. 
Moms af udgifter til julegaver kan ikke fradrages i momsregnskabet.

Mange virksomheder vil helst give et gavekort, men det er en dårlig idé. Et gavekort kan nemlig ikke gives skattefrit, da det sidestilles med pengeløn.
 
 

Der afholdes kursus i kørsel med farlig gods

d. 20 November 2018
Tilmelding Anders Jakobsen


+45 9686 8086

 

Nordjysk Indkøbsforening

Vi hjælper med finansiering af traktorer og andre maskiner. På landbrugsejendomme og øvrige virksomheder i landdistrikterne.
Kontakt Driftsleder Carsten Møjbæk
Telefon +45 9686 8085
Hent ansøgnings skema her


 

 

Nye vådområder

Inden år 2021 skal der etableres 13.000 hektar nye vådområder. 

Landbrug & Fødevarer bifalder storstilet vådområdeplan.

Læs mere under nyheder
 

 


 

 

Kontoret har julelukket

Fra fredag d. 21 december
til og med d. 2 Januar.
Vagttelefon ved akut henvendelse.
Direktør Michael Guldbæk Karlsen

Mobil     +45 2343 7952

Landbrug /
Deltidslandbrug

RÅDGIVNING MED INDSIGT
– vi tilbyder helhedsorienteret og tværfaglig rådgivning,med fokus på dine individuelle behov.

Forening

VI ER DER FOR DIG
– vi varetager dine interesser, både ift. de politiske og erhvervsmæssige opgaver. Vi har en fælles MISSION.

Byerhverv/
Servicevirksomheder

GØR DET DU ER BEDST TIL
- vi tilbyder en lang række service- og rådgivningsydelser til dig og DIN virksomhed.

 
Jordprøver

Jordprøver for at sikre afgrødens vækst.

Læs mere
Biavlsprogram 2020 - 2022

Tilskud til projekter, der vil øge produktionsværdien af biavlsprodukter.

Læs mere

Tilmeld nyhedsbrev