Nordjydsk Landboauktion og eksportstalde


Auktionen afholdes hver anden fredag.  

Du finder os på adressen:
Elbjergvej 49, 9610 Nørager
Tlf: 98 62 34 00

 


 

 

Nordjysk Indkøbsforening

Vi hjælper med finansiering af traktorer og andre maskiner. På landbrugsejendomme og øvrige virksomheder i landdistrikterne.
Kontakt Driftsleder Carsten Møjbæk
Telefon +45 9686 8085
Hent ansøgnings skema her


 

 

Nye vådområder

Inden år 2021 skal der etableres 13.000 hektar nye vådområder. 

Landbrug & Fødevarer bifalder storstilet vådområdeplan.

Læs mere under nyheder
 

 


 

 

Hurtig og effektiv hjælp til de nye lovkrav om BBR-registrering

Der er kommet nye lovkrav til registreringen af BBR for ejendomme til erhverv, landbrug og skovbrug.

Læs mere her

Landbrug /
Deltidslandbrug

RÅDGIVNING MED INDSIGT
– vi tilbyder helhedsorienteret og tværfaglig rådgivning,med fokus på dine individuelle behov.

Forening

VI ER DER FOR DIG
– vi varetager dine interesser, både ift. de politiske og erhvervsmæssige opgaver. Vi har en fælles MISSION.

Byerhverv/
Servicevirksomheder

GØR DET DU ER BEDST TIL
- vi tilbyder en lang række service- og rådgivningsydelser til dig og DIN virksomhed.

 
Planlæg udviklingen af dit staldanlæg

Af bygningskonsulent Robert Pedersen, BK NORD A/S

Læs mere
Gyllekørsel frist forlænget

Udbringning frist til den 14 oktober.

Læs mere

Tilmeld nyhedsbrev