Familielandbruget vender tilbage

Nordjysk Familielandbrug (nf plus) består af en række lokaludvalg, herunder lokaludvalget i Han Herred.

Bestyrelsen i Nordjysk Familielandbrug har derfor besluttet at udvide det geografiske område til også at dække Mors/Thy.

Se mere under nyheder.


 

 

 
 
 

Nordjydsk Landboauktion & eksportstalde


Auktionen afholdes hver anden fredag i de ulige uger.  
Du finder os på adressen:
Elbjergvej 49, 9610 Nørager
Tlf: 98 62 34 00

 


 

 

Nye vådområder

Inden år 2021 skal der etableres 13.000 hektar nye vådområder. 

Landbrug & Fødevarer bifalder storstilet vådområdeplan.

Læs mere under nyheder
 

 


 

Landbrug /
Deltidslandbrug

RÅDGIVNING MED INDSIGT
– vi tilbyder helhedsorienteret og tværfaglig rådgivning,med fokus på dine individuelle behov.

Forening

VI ER DER FOR DIG
– vi varetager dine interesser, både ift. de politiske og erhvervsmæssige opgaver. Vi har en fælles MISSION.

Byerhverv/
Servicevirksomheder

GØR DET DU ER BEDST TIL
- vi tilbyder en lang række service- og rådgivningsydelser til dig og DIN virksomhed.

 
Famillielandbruget vender tilbage.

Familielandbruget levere således løbende økonomiske resultater, der kan aflæses direkte på bundlinjen ved den enkelte landmand.

Læs mere
Kalveopstaldning - BK NORD

Hvad skal man huske ?

Læs mere

Tilmeld nyhedsbrev