Familielandbruget vender tilbage

Nordjysk Familielandbrug (nf plus) består af en række lokaludvalg, herunder lokaludvalget i Han Herred.

Bestyrelsen i Nordjysk Familielandbrug har derfor besluttet at udvide det geografiske område til også at dække Mors/Thy.

Se mere under nyheder.


 

 

 
 
 

Pas godt på bierne

Flere af de vilde bier har det svært. Der er brug for en fælles indsats, så udviklingen bliver vendt. Som landmand kan du være med til at gøre en indsats for bierne. Både store og små tiltag hjælper, helt enkle tiltag kan gøre en forskel.

 10 gode bivenlige anbefalinger til dit landbrug


 
 

 

Nye vådområder

Inden år 2021 skal der etableres 13.000 hektar nye vådområder. 

Landbrug & Fødevarer bifalder storstilet vådområdeplan.

Læs mere under nyheder
 

 


 

Landbrug /
Deltidslandbrug

RÅDGIVNING MED INDSIGT
– vi tilbyder helhedsorienteret og tværfaglig rådgivning,med fokus på dine individuelle behov.

Forening

VI ER DER FOR DIG
– vi varetager dine interesser, både ift. de politiske og erhvervsmæssige opgaver. Vi har en fælles MISSION.

Byerhverv/
Servicevirksomheder

GØR DET DU ER BEDST TIL
- vi tilbyder en lang række service- og rådgivningsydelser til dig og DIN virksomhed.

 
Test dine afgrøder for Mangan mangel

Mangan mangel kan påvises ved test. Få resultatet med det samme.

Læs mere
Aftentur i Lille Vildmose

Kom med ud at se kronhjorte, elge, fugle m.m.

Læs mere

Tilmeld nyhedsbrev